การแปล

พระคัมภีร์ไบเบิลภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับคิงเจมส์ (ภาษาอังกฤษ)

พระคัมภีร์ไบเบิลภาษาอังกฤษทั่วโลก (ภาษาอังกฤษ)

พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเรน่า วาเลร่า (ภาษาสเปน)

พระคัมภีร์ไบเบิล Louis Segond 1910 (ภาษาฝรั่งเศส)

พระคัมภีร์ไบเบิล Almeida Revised and Corrected (ภาษาโปรตุเกส)

พระคัมภีร์จีน

พระคัมภีร์ไบเบิลภาษาฮินดี (ภาษาฮินดี)

Leave a Comment