พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับภาษาไทย

พระคัมภีร์ไบเบิลนี้เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ออกแบบมาเหมือนของจริงสำหรับการศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลและมีคุณลักษณะพิเศษอื่น ๆ อีกมากมายกว่าเครื่องเล่น MP3:

 • เลื่อนข้อความไปให้ตรงกับผู้เล่าเรื่องเพื่อเป็นการช่วยผู้อ่านที่เพิ่งเริ่ม
 • ติดตามความก้าวหน้าของคุณผ่านทางพระคัมภีร์ไบเบิลเพื่อให้คุณทราบจำนวนครั้งที่คุณได้ฟังในแต่ละบท
 • คุณสามารถจัดเก็บชื่อของคุณไว้ภายในได้อย่างถาวรเช่นเดียวกับที่คุณสามารถเขียนชื่อของคุณในหน้าของบทความพระคัมภีร์ไบเบิล
 • โดยจะเล่นไปตลอดจนถึงภาคพันธสัญญาใหม่ตามลำดับโดยอัตโนมัติ
 • บันทึกตำแหน่งที่คุณอ่านถึงเมื่อมีการย้อนกลับมาอ่านอีกครั้ง
  (ที่คั่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)
 • มีระบบตั้งเวลาปิดเครื่องสำหรับการฟังตอนกลางคืน
 • ใช้แบตเตอรี่ขนาด 3 A จำนวน 1 ก้อน (ไม่รวม)
 • ประกอบด้วยภาคพันธสัญญาใหม่
 • รับประกันหนึ่งปีนี้จากความบกพร่องที่เกี่ยวกับวัสดุและการผลิต!
 • ตัวอย่างเสียง:  ยอห์น บทที่ 1    1 ยอห์น บทที่ 1
 • คู่มือการใช้งาน

Leave a Comment