เกี่ยวกับเรา

Audio Power ถูกสร้างขึ้นมาโดยคู่สามีภรรยาชาวคริสเตียน จากโรดไอแลนด์  สหรัฐอเมริกา  พวกเขาอพยพมาอยู่ที่ประเทศไทยในปี 2552  และได้ทำโรงงานขนาดเล็กในเขตชานเมืองของกรุงเทพฯ  โรงงานนี้จะทำแต่พระคัมภีร์ไบเบิลเสียงและสิ่งนี้เป็นภารกิจของพวกเขาที่จะทำให้พระวาจาของพระเยซูอยู่ในรูปแบบที่พูดได้กับทุกประเทศและทุกภาษาในโลก   นี่คือพันธกิจที่ยิ่งใหญ่  พวกเขาชื่นชมความรัก   การภวนาและการช่วยเหลือของคุณ!