การแปล

พระคัมภีร์ไบเบิลภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับคิงเจมส์ (ภาษาอังกฤษ)

พระคัมภีร์ไบเบิลภาษาอังกฤษทั่วโลก (ภาษาอังกฤษ)

พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเรน่า วาเลร่า (ภาษาสเปน)

พระคัมภีร์ไบเบิล Louis Segond 1910 (ภาษาฝรั่งเศส)

พระคัมภีร์ไบเบิล Almeida Revised and Corrected (ภาษาโปรตุเกส)

พระคัมภีร์จีน

พระคัมภีร์ไบเบิลภาษาฮินดี (ภาษาฮินดี)

พระคัมภีร์ไบเบิล Riveduta 1927 (ภาษาอิตาลี)

พระคัมภีร์ไบเบิล Luther (ภาษาเยอรมัน)

พระคัมภีร์ไบเบิล Swahili Union Version (ภาษาสวาฮิลี)

Leave a Comment